PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH DU LỊCH
Trang chủBan điều hành /  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH DU LỊCH

vinasun-app

PDF. In Email

 

(BÀ) ĐẶNG PHƯỚC HOÀNG MAI

Giới tính: nữ

Sinh năm: 1974

CMND: 022972519 cấp ngày 25/08/1992 tại CA TP. HCM

Nơi sinh: TP HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nguyên quán: buy levitra online Đồng Tháp

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương, Thạc sỹ Luật

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ buy clomid online 1998 - 2004 : Trưởng phòng Kinh doanh –Cty Fimexco Quận 1
Từ 2004 - 2005
: Phó Giám đốc Công ty Mê Kông
Từ 2005 - 2006 : Giám Đốc – Công ty TNHH Tây Dịch Vụ
Từ 2006 - Nay : Luật sư  – Văn phòng Luật sư PH&D  bbb


Thành viên Ban Đào priligy online tạo Đoàn Luật sư TP.HCM
Phó Tổng Giám Đốc – Công buy propecia ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

- Phó Tổng Giám Đốc  Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ: 1.230 cổ phần, chiếm 0,007% VĐL

Những người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

 
Copyright © 2016. Vinasun Corp.