PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MARKETING
Trang chủBan điều hành /  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MARKETING

vinasun-app

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MARKETING PDF. In Email
nguyenbaotoan

(ÔNG) NGUYỄN BẢO TOÀN

Sinh năm: 1976

CMND: 024166949 cấp ngày 22/7/2003 tại CA TP. HCM

Nơi sinh: Đồng Tháp

Quốc tịch: Việt Nam

Dân buy levitra tộc: Kinh

Nguyên quán: Đồng Tháp

Trình buy clomid độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ, Thạc sĩ QTKD

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1999 - 2002 : Trưởng phòng CNTT – Cty Southern Cross VN
Từ 2003 - 2005 : Trưởng phòng Tiếp Thị – Cty CP Ánh Dương VN
Từ buy clomid online 2005 - 2006 : Giám Đốc – Công ty CP Phong Cách Việt
Từ 2007 - Nay : Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Ánh Dương VN

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

- Phó Tổng Giám Đốc  Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

Những người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối priligy online với công ty: Không  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

 
Copyright © 2016. Vinasun buy propecia online Corp.