PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Trang chủBan điều hành /  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

vinasun-app

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PDF. In Email
trananhminh

(ÔNG) TRẦN ANH MINH

Sinh năm: buy generic propecia online 1965

CMND: 021567737 cấp ngày 7/10/1995 tại CA TP.  HCM

Nơi sinh: Ninh Thuận

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nguyên quán: Thái Bình

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1989 - 1993 : Kế Toán TH - TT Ứng dụng KHKT (Viện Khoa Học VN)
Từ 1994 - 1998 : Kế Toán trưởng – Công ty TNHH TM Phương Lan (Computech Ltd)
Từ 1998 - 2003 : P.GĐ Tài chánh & XK  - CTY CP TM Thành Đạt (Computech Jsc.)
Từ 2003 - 2005 : P.GĐ kiêm kế toán trưởng clomid online – TT Tin Học Tocontap (CTY XNK Tạp phẩm Tp.HCM)
Từ 2005 - Nay : - buy levitra Cố vấn Tài chính


– Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ánh Dương VN

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

- Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

Số cổ phần nắm clomid online giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,29% VĐL

Những người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không  
Hành vi vi priligy online phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

 
Copyright © 2016. Vinasun Corp.