PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trang chủBan điều hành /  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

vinasun-app

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PDF. In Email
truongdinhquy

(ÔNG) TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ   

 Sinh năm : 1959

CMND : 022238583 cấp ngày 21/11/1997 tại CA TP. HCM  

Nơi sinh : TP. HCM  

Quốc tịch : Việt Nam  

Dân tộc : Kinh  

Nguyên quán : Ninh Bình  

Điện thoại cơ quan : (08) 38 277 178 

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên buy levitra môn :

- Thạc sỹ Khoa học - Quản lý
- Cử nhân Luật
- Cử nhân Kinh Tế Chính Trị
- Đào tạo quản lý tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Viện ISCOS - Italia, Chương trình Fullbright của Harvard và ĐH Kinh Tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1983-1993:

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trường Đảng Quận Ủy Q.10

Từ 1994 - 2000:

 - Giám đốc buy clomid online VOTEC

- Hiệu Trưởng Trường buy clomid ĐH Tôn Đức Thắng, Kiêm Thường priligy online Trực HĐQT, Phó Hiệu Trưởng Thường trực quyền

Từ 2000 - 2007:

- Trường Cán bộ quản lý Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Từ buy propecia 2007 - Nay:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

- Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM
- Ủy viên Hội Đồng Khoa Học Viện Khoa Học - Pháp lý và Kinh Doanh Quốc tế Hội Luật gia VN
- Trọng tài viên Trọng Tài Thương Mại TP.HCM

 

 

 
Copyright © 2016. Vinasun Corp.