PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI NGOẠI & PHÁT TRIỂN
Trang chủBan điều hành /  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI NGOẠI & PHÁT TRIỂN

vinasun-app

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI NGOẠI & PHÁT TRIỂN PDF. In Email

(ÔNG) ĐẶNG THÀNH DUY

Sinh năm : 1984

CMND: 023720973 cấp ngày 07/05/2009 

Nơi sinh: TP HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nguyên levitra online quán: Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn : Quản Trị Kinh Doanh, Thạc sĩ Kinh tế chính trị

Chức vụ: priligy online Phó Tổng Giám Đốc

QUÁ buy clomid online TRÌNH CÔNG TÁC

– Trước 2005: Nhân viên CN Bình Dương

– Từ 2005 – 2006: Phó CN Bình Dương

– Từ 2006 – 2010: Trưởng CN Bình Dương

– Ngày 16/03/2010: Phó Giám Đốc Phòng PT & CS ĐTT

– Ngày 07/03/2011: Giám Đốc Phòng PT & CS ĐTT

– Ngày 2012 – buy clomid nay: Phó Tổng GĐ Đối ngoại & Phát triển

 

 

 

 
Copyright © 2016. Vinasun Corp.