PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM GĐ ĐIỀU HÀNH TAXI
Trang chủBan điều hành /  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM GĐ ĐIỀU HÀNH TAXI

vinasun-app

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM GĐ ĐIỀU HÀNH TAXI PDF. In Email

(ÔNG) NGUYỄN TRỌNG DUY

Sinh năm : 1965

CMND: buy priligy 021729704 cấp ngày 05/01/2011

Nơi buy clomid online sinh: Long An

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn : Ngoại thương & Quốc tế buy clomid học

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

– T8/2010: Phó Tổng GĐ - Phụ trách dịch vụ Taxi Vinasun

– T3/2011 – nay: Phó Tổng GĐ - Phụ trách dịch vụ Taxi Vinasun Kiêm GĐ Điều hành Taxi Vinasun

 

 

 

 
Copyright buy levitra © 2016. Vinasun Corp.