PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
Trang chủBan điều hành /  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

vinasun-app

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC PDF. In Email
talonghy

(ÔNG) TẠ LONG HỶ

Sinh ngày : 03 - 03 -1951

CMND : 020059062 cấp ngày 15/12/2005 tại CA TP. HCM

Nơi sinh : Vĩnh Phúc

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Nguyên quán : Vĩnh Phúc

Điện thoại cơ quan : (08) 38 277 178 

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cao học luật, cao cấp quản lý hành chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Trước năm 1975 : Tham gia kháng clomid online chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam
Từ 1975 - 1998 Chủ Tịch UBND P.7 – Trưởng phòng Tư Pháp Quận 1 - Phó VP UBND Quận 1
Từ 1998 - 2005 Trưởng Ban Pháp Chế – Tổng Cty Bến Thành
Phó buy clomid online phòng TC-HC Cty Fiditourist – Sài Gòn Tourist
Phó Giám Đốc KS Đặng Dung – Sài Gòn Tourist
Từ 2005 - 2007 Phó Giám đốc – Giám Đốc ĐH Taxi Vinasun
Từ 2007 - Nay Thành viên HĐQT – Công ty CP Ánh Dương VN
Phó Tổng Giám Đốc Thường trực Công ty CP Ánh Dương VN buy priligy - Giám đốc Taxi Vinasun

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam
- Phó Tổng Giám Đốc T/T Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
- Giám đốc Vinasun Taxi

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

- Chủ tịch Hiệp Hội Taxi TP.HCM, ủy viên BCH Hiệp Hội vận tải Ô tô Việt Nam
- Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch buy propecia online Tân Ánh Dương Á Châu

Số cổ phần nắm giữ: 3.158 cổ phần

Những người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công levitra online ty: Không

 
Copyright © 2016. Vinasun Corp.