TỔNG GIÁM ĐỐC
Trang chủBan điều hành /  TỔNG GIÁM ĐỐC

vinasun-app

TỔNG GIÁM ĐỐC PDF. In Email
dangthilanphuong

(BÀ) ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG

Sinh ngày : 05 – 08 - 1969

CMND : 022439730 cấp ngày 13/02/2003 tại CA TP HCM  

Nơi sinh : Đồng Tháp  

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Nguyên quán : Đồng Tháp

Điện thoại cơ quan : (08) 38 277 178 

Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Trung cấp TCKT

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm 2003 - Nay: Thành viên HĐQT – Cty CP Ánh Dương Việt Nam : Tổng Giám đốc – Cty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC buy clomid HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC buy propecia KHÁC

- Thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch Tân Ánh Dương Á Châu
- priligy online Thành viên CLB Doanh Nhân Sài Gòn

Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,029% VĐL

NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên
Quan hệ
Số cổ phần
Vốn điều lệ (%)
Nguyễn Đình Tuấn
Chồng
10.000
0,059%
Đặng Phước Thành
Anh
2.500.000
14,7%
Đặng Phước Thăng
Anh
25.850
0,15%
Đặng Phước Thảo
Anh
82.980
0,49%
Đặng Phước Kim Lệ
Chị
15.510
0,09%

Các khoản nợ đối với công ty : Không
Hành vi vi buy clomid online phạm pháp luật : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

 
Copyright © 2016. Vinasun Corp.