TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Trang chủBan kiểm soát /  TRƯỞNG BAN KIỂM propecia online SOÁT

vinasun-app

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT PDF. In Email
Chủ nhật, 08 Tháng 8 2010 16:23

maikimhoang 

BÀ MAI THỊ KIM HOÀNG

Sinh ngày: 1963

CMND clomid online : 022154949

Nơi sinh : Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Nguyên quán : Quãng Ngãi

Địa chỉ thường trú : Q.3, TP.HCM

Điện thoại cơ quan : (08) 38 buy levitra online 277 178 

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh Tế  Ngành Kế Toán, cử nhân LuậtQUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1982 - 1997 : Kế toán – Kế toán Trưởng – CTY CP DV Du lịch Mê Kông

Từ 2001 - Nay :Trưởng phòng HC-TC– CTY CP Dịch Vụ Du lịch Mê Kông

Từ 2005 - Nay :Thành viên Ban Kiểm Soát – CTY CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ buy clomid online CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

- Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Ánh Dương Việt Nam 
- Trưởng phòng HC-TC  - Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mê Kông
- Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mê Kông

Số cổ phần nắm giữ: 10.780 cổ phần, chiếm 0,063% VĐL

Những người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không  
Hành vi vi phạm pháp buy priligy luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không


Tin cũ hơn:

 
Copyright © 2016. Vinasun Corp.