THÀNH VIÊN HĐQT
Trang chủHội đồng quản trị /  THÀNH VIÊN HĐQT

vinasun-app

THÀNH VIÊN HĐQT PDF. In Email
truongdinhquy

ÔNG TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ

Sinh ngày: 17/03/1959

Địa chỉ: 152/13 Đường 304, TP. HCM

Trình độ chuyên môn:

+ Thạc sỹ Khoa học - Quản lý GD
+ Cử nhân Luật
+ Cử nhân Kinh Tế Chính Trị

Chức vụ:

+ Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP. HCM

+ UV HĐKH Viện KHPL và KD Quốc tế Hội Luật gia VN

+ Trọng tài Thương mại TP. HCM

+ Phó Tổng GĐ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1977 - 1978: Cán bộ Đoàn phường 11 Quận 10

Từ 1978 - 1983: Bộ đội – Phòng Tuyên huấn Cục Chính Trị Bộ Tư Lệnh QK7

Từ 1983-1993:
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trường Đảng Quận Ủy Q.10

Từ 1994 - 2000:

- Giám đốc VOTEC

- Hiệu Trưởng Trường VH Tôn Đức Thắng

- Kiêm Thường Trực HĐQT

- Phó Hiệu Trưởng Thường trực quyền

- Hiệu Trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

Trưởng Khoa ĐH Đại Cương

Từ 2000 - Nay:

- Thường trực ban chỉ đạo ISO – Công ty SJC

- Giảng viên Quản trị DN các trường Đại học

- Thành viên sáng lập HĐ sáng lập Trường priligy online ĐH Thương Mại
& Công Nghiệp – P. Thương Mại – Công Nghiệp VN

- Chuyên gia Quản trị ngành Nhân lực

- Chuyên gia tư vấn Quản trị propecia online DN

- Trọng tài viên Trọng tài Thương Mại Tp.HCM

- Ủy viên HĐKH Viện KH Pháp lý và kinh doanh Quốc Tế Từ 2007 - Nay
- Thành buy levitra viên Hội đồng quản trị

- Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Ánh Dương VN

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam
- Phó Tổng Giám đốc Công buy clomid ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

- Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp clomid online TP.HCM
- Trọng tài viên Trọng Tài Thương Mại TP.HCM
- Ủy viên Hội Đồng Khoa Học Trường Cán Bộ QLDN - VCCI
- Ủy viên Hội Đồng Khoa Học Viện Khoa Học - Pháp lý và Kinh Doanh Quốc tế

Số cổ phần nắm giữ: 2.000 cổ phần, chiếm 0,012% VĐL


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 09:18
 
Copyright © 2016. Vinasun Corp.