Vinasun Corp.
Trang chủ

vinasun-app

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2016

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam đã có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng gởi đến UB Chứng khóan Nhà nước, Sở GD Chứng khoán TPHCM

Xem thông báo tại đây

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khóan

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2016

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam đã có thông báo số 637/TB-CNVSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khóan gởi đến Trung tâm Lưu ký CK VN - CN TPHCM

Xem thông báo tại đây

 
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

avalogocorp


Xem Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại đây

Xem nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại đây

 

 

 
Báo cáo tài chánh Quý 1 năm 2016 - trước kiểm toán

baocao-VNS2012

 

Xem Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1 - 2016 tại đây

Xem Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2016 tại đây

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 27

Thành viên Vinasun Corp.

  • taxi

    Vinasun Taxi ra đời với 27 đầu xe và hiện nay đang dẫn đầu với số lượng hơn 4.000 xe cùng 12.000 nhân viên, hơn 1.500 điểm tiếp thị trên khắp địa phận TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Liên kết: www.vinasuntaxi.com

Giải thưởng

111
547

Các đối tác

Copyright © 2016. Vinasun Corp.