Vinasun Corp.
Trang chủ

vinasun-app

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2013
Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 00:00

baocao-VNS2012

Xem Biên bản họp Đại Hội Đồng cổ đông bất thường 2013

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 08:51
 
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường 2013
Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 00:00

avalogocorp

Xem Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông bất thường 2013

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 06:57
 
Báo cáo tài chính Quý 2 - 2013
Thứ ba, 13 Tháng 8 2013 00:00

baocao-VNS2012

Xem chi tiết Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2-2013

Xem chi tiết Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2-2013

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 13 Tháng 8 2013 07:53
 
Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2013
Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 03:00

1. Thông báo mời họp Đại hội

2. Giấy xác nhận tham dự ĐH ĐCĐ Bất thường năm 2013

3. Giấy Ủy quyền tham dự ĐH ĐCĐ Bất thường năm 2013

4. Chương trình Đại hội

5. Tờ trình "V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ"

6. Tờ trình "V/v Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh và tăng vốn Điều lệ 2014 - 2015 sau thành công đợt phát hàng cổ phiếu riêng lẻ"

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 06:51
 
<< Bắt đầu < Lùi 41 42 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 41 trong tổng số 42

Thành viên Vinasun Corp.

  • VINASUN TAXI
  • VINASUN APP
  • VINASUN TRAVEL
  • VINASUN GREEN TAXI
  • TTTM TẢN ĐÀ
  • taxi

    Vinasun Taxi ra đời với 27 đầu xe và hiện nay đang dẫn đầu với số lượng buy clomid hơn 4.000 xe cùng 12.000 nhân viên, hơn 1.500 điểm tiếp thị trên khắp địa phận TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Liên kết: www.vinasuntaxi.com

Giải thưởng

111
547

Các đối tác

Copyright © 2016. Vinasun buy propecia online Corp.