Vinasun Corp.
Trang chủ

vinasun-app

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

01. Xem Thông báo mời họp đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 tại đây

02. Xem Chương trình họp đại hội đồng Cổ đông 2019 (update) tại đây

03. Xem Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2019 tại đây

04. Xem Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) tại đây

05. Xem Báo cáo của Ban kiểm soát tại đây

06. Xem Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây, và kế hoạch kinh doanh 2019 tại đây.

07. Xem Báo cáo kết quả kiểm toán tại đây

08. Xem Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT 2017-2022 (update) tại đây

09.Tờ trình Đại hội Cổ đông (update):

 • 9.1 Về việc Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Nhiệm kỳ 2017-2022 tại đây
 • 9.2 Về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2017-2022 tại đây

10. Xem Tờ trình chi trả cổ tức 2018, phân phối lợi nhuận 2019 và lựa chọn Công ty Kiểm toán tại đây

11. Xem Phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tại đây

12. Xem Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 (update) tại đây

 
Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 và báo cáo tài chính riêng 2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

Xem thêm báo cáo tài chính hợp nhất 2018 tại đây

Xem thêm báo cáo tài chính riêng 2018 tại đây

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Đai hội Cổ Đông 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

Xem Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Đai hội Cổ Đông 2019 tại đây

 
Quyết định triệu tập Đại hội Cổ Đông 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019

Xem thông báo triệu tập Đại hội Cổ Đông 2019 tại đây

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 40

Thành viên Vinasun Corp.

 • VINASUN TAXI
 • VINASUN APP
 • VINASUN TRAVEL
 • VINASUN GREEN TAXI
 • TTTM TẢN ĐÀ
 • taxi

  Vinasun Taxi ra đời với 27 đầu xe và hiện nay đang dẫn đầu với số lượng hơn 4.000 xe cùng 12.000 nhân viên, hơn 1.500 điểm tiếp thị trên khắp địa buy clomid phận TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

  Liên kết: www.vinasuntaxi.com

Giải thưởng

111
547

Các đối tác

Copyright © 2016. Vinasun buy priligy online Corp.