Đại hội đồng cổ đông thường niên
Trang chủNhà đầu tư & Cổ đông /  Đại hội đồng cổ đông

vinasun-app

Đại hội đồng cổ đông thường niên
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2017 PDF. In Email

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2017

- Mẫu xác nhận tham dự

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2017

3. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2017

 

Đọc thêm...
 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng PDF. In Email

avalogocorp


Ngày 16/03/2017, Sở GDCK TP.HCM đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2017 cho tổ chức niêm yết là Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán VNS).

Xem chi tiết Thông báo về ngày ĐK cuối cùng buy levitra online số 332/TB_SGDHCM tại đây

 

 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2017 PDF. In Email

avalogocorp


Ngày 13/03/2017, HĐQT Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam ra quyết định số 298/TB_VNS.17 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2017

Xem chi tiết Thông báo về ngày ĐK cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN2017 số 298/TB_VNS.17 tại đây

 

 
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 PDF. In Email

avalogocorp


Xem Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại đây

Xem nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại đây

 

 

 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 PDF. In Email

vns-01


1. Chương trình propecia online họp ĐHĐCĐ 2016
2. Quy Chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu
3. Báo cáo HĐQT
4. Báo cáo Ban Kiểm Soát

Đọc thêm...
 
Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016 PDF. In Email

vns-01

 
 Thời gian tổ chức Đại hội: 8:00 giờ, ngày buy clomid 22 tháng 04 năm 2016

 Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Vinasun Tower số 648 Nguyễn Trãi, P.11, Quận 5, TP. HCM

 Xem chi tiết thông báo tại đây

 Xem Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền tham dự

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số clomid online 2
Copyright © buy priligy online 2016. Vinasun Corp.