Đại hội đồng cổ đông thường niên
Trang chủNhà đầu tư & Cổ đông /  Đại hội đồng cổ đông

vinasun-app

Đại hội đồng cổ đông thường niên
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng PDF. In Email

avalogocorp


Ngày 16/03/2017, Sở GDCK TP.HCM đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2017 cho tổ chức niêm yết là Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán VNS).

Xem chi tiết Thông báo về ngày ĐK cuối cùng số 332/TB_SGDHCM tại đây

 

 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2017 PDF. In Email

avalogocorp


Ngày 13/03/2017, HĐQT Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam ra quyết định số 298/TB_VNS.17 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2017

Xem chi tiết Thông báo về ngày ĐK cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN2017 số 298/TB_VNS.17 tại đây

 

 
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 PDF. In Email

avalogocorp


Xem Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại đây

Xem nghị quyết Đại hội đồng cổ đông propecia online thường niên 2016 tại đây

 

 

 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 PDF. In Email

vns-01


1. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2016
2. Quy Chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu
3. Báo cáo HĐQT
4. Báo cáo Ban Kiểm Soát

Đọc thêm...
 
Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016 PDF. In Email

vns-01

 
 Thời gian tổ chức Đại hội: 8:00 giờ, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 Địa điểm tổ chức: Tòa buy clomid nhà Vinasun Tower số 648 Nguyễn Trãi, P.11, Quận 5, TP. HCM

 Xem chi tiết thông báo tại đây

 Xem Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền tham dự

 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2016 PDF. In Email

avalogocorp


Ngày 11/03/2016, HĐQT Công buy priligy online Ty CP Ánh Dương Việt Nam ra quyết định số 208/TB_VNS.16 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2016

Xem chi tiết Thông báo về ngày ĐK cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN2016 số 208/TB_VNS.16 tại đây

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số clomid online 2
Copyright © 2016. Vinasun Corp.