Đại hội đồng cổ đông thường niên
Trang chủNhà đầu tư & Cổ đông /  Đại hội đồng cổ đông

vinasun-app

Đại hội đồng cổ đông propecia online thường niên
Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018 PDF. In Email

avalogocorp


Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018 tại đây

 

 

quyet-dinh-trieu-tap-dai-hoi-co-dong-2018

 

 
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2017 PDF. In Email

avalogocorp


Xem Biên bản Đại hội đồng buy priligy online cổ đông thường niên 2017: Phần 1, Phần 2

Xem nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại đây

 

 

 
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2017 PDF. In Email
Thứ tư, 12 Tháng 4 2017 07:41

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2017

- Mẫu xác nhận tham dự

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2017

3. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2017

 

Đọc thêm...
 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng PDF. In Email

avalogocorp


Ngày 16/03/2017, Sở GDCK TP.HCM đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2017 cho tổ chức niêm yết là Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán VNS).

Xem chi tiết Thông báo về ngày ĐK cuối cùng số 332/TB_SGDHCM tại đây

 

 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2017 PDF. In Email

avalogocorp


Ngày 13/03/2017, HĐQT Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam ra quyết định số 298/TB_VNS.17 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2017

Xem chi tiết Thông báo về ngày ĐK cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN2017 số 298/TB_VNS.17 tại đây

 

 
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 PDF. In Email

avalogocorp


Xem buy clomid Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại đây

Xem nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại đây

 

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 buy levitra online trong tổng số 2
Copyright © 2016. Vinasun Corp.