Quy chế quản trị công ty (15/07/2013)
Trang chủNhà đầu tư & Cổ đôngbuy levitra Quy chế quản trị công ty

vinasun-app

Quy chế quản trị công ty (15/07/2013) PDF. In Email
Thứ sáu, 19 Tháng 7 2013 00:00

Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và vận dung những thông lệ quốc tế về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Ngày 15 tháng 07 năm 2013, Chủ tịch HĐ Quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam đã ban hành quy chế quản trị mới.

Xem chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối lúc buy priligy Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 06:53
 
Copyright propecia online © 2016. Vinasun Corp.