Thông báo cổ đông
Trang chủ /  Nhà đầu tư & Cổ đông

vinasun-app

Thông báo cổ đông
Thông báo kết quả kinh doanh Q4/2010 PDF. In Email
Thứ tư, 26 Tháng 1 2011 01:50

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông báo kết quả kinh doanh Q4/2010 như sau:

Kết quả kinh doanh của công ty mẹ quý 4/2010 có tổng doanh thu kinh doanh đạt 454,57 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế là 28,8 tỷ đồng. Tổng doanh thu kinh doanh của công ty lũy kế năm 2010 là 1.641,5 tỷ, đạt 110,8% kế hoạch kinh doanh cả năm 2010, tăng 53,6% so với năm 2009. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu năm 2010 của công ty đạt 6.000 đ/cp.

Ngày 12/12/2010, công ty con là Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại Đà Nẵng.

Xem thông tin chi tiết

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 06:41
 
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn RED RIVER HOLDING PDF. In Email
Thứ sáu, 07 Tháng 1 2011 09:19

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam báo cáo kết qủa giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn RED RIVER HOLDING như sau:

Xem priligy online file đính kèm:

20110107 - VNS - Bao cao ket qua GD CDL RED RIVER HOLDING.pdf

Lần cập buy clomid online nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 06:42
 
Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2010 PDF. In Email
Thứ năm, 23 Tháng 12 2010 09:35

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2010 như sau:

20101223 - VNS - Nghi quyet DHCD Bat thuong lay y kien bang VB 2010.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 06:42
 
Thông báo kết quả kinh doanh tháng 10-2010 PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 11 2010 09:45

Thông báo Kết quả clomid online kinh doanh tháng 10 năm 2010 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam như sau:

File đính kèm:

20101116-VNS-KQKD thang 10.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 2 2011 09:47
 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông PDF. In Email
Thứ hai, buy propecia 08 Tháng 11 2010 09:52

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông như sau:

20101108- VNS- TB ngay dang ky cuoi cung.pdf

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 2 2011 09:53
 
Đính chính Nghị quyết Hội buy levitra đồng quản trị PDF. In Email
Thứ hai, 08 Tháng 11 2010 08:54

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam xin đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

20101108-VNS-Dinh chinh nghi quyet HDQT.pdf
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 2 2011 09:55
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 10
Copyright © 2016. Vinasun Corp.