Thông báo cổ đông
Trang chủ /  Thông báo cổ đông

vinasun-app

Thông báo cổ đông
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2019 PDF. In Email

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

01. Xem Thông báo mời họp đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 tại đây

02. Xem Chương trình họp đại hội đồng Cô đông 2019 tại đây

03. Xem Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2019 tại đây

04. Xem buy clomid Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) tại đây

05. Xem Báo cáo của Ban kiểm soát tại đây

06. Xem Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây, và kế hoạch kinh doanh 2019 tại đây.

07. Xem Báo cáo kết quả kiểm toán tại đây

08. Xem Thông báo việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT 2017-2022 tại đây

      Đơn ứng cử xem tại đây

09. Xem Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT 2017-2022 tại đây

10. Xem Tờ trình chi trả cổ tức 2018, phân phối lợi nhuận 2019 và lựa chọn Công ty Kiểm toán tại đây

11. Xem Phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tại đây

12. Xem buy generic propecia online Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 tại đây

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Đai hội Cổ Đông 2019 PDF. In Email

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

Xem Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Đai hội buy clomid online Cổ Đông 2019 tại đây

 
Quyết định triệu tập Đại hội Cổ Đông 2019 PDF. In Email

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019

Xem thông báo triệu tập Đại hội Cổ Đông 2019 tại đây

 
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán PDF. In Email

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2018
Xem Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại đây

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng "Đại hội cổ Đông 2018" PDF. In Email

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2017
Xem Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ tại đây

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền PDF. In Email

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2017
Xem Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ tại đây

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 10
Copyright © 2016. Vinasun levitra online Corp.