Đại hội đồng cổ đông Vinasun Corporation năm 2009
Trang chủThông tin Vinasun Corp. /  Đại hội đồng cổ đông Vinasun Corporation năm buy priligy 2009

vinasun-app

Đại hội đồng cổ đông Vinasun Corporation năm 2009 PDF. In Email
Thứ bảy, 18 Tháng 4 2009 04:00

untitled-15Ngày 18/4/2009, tại nhà hát Bến Thành, quận 1, TPHCM, CTCP Ánh Dương Việt Nam buy clomid online (Vinasun Corporation) tiến hành đại hội cổ đông năm 2009. Tham dự có 257 cổ đông sở hữu 14.103.719 cổ phần, chiếm 85,53% vốn điều lệ.

Đại hội đồng Cổ đông được nghe báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, báo cáo kết quả kiểm toán năm 2008, báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2008, phương án kế hoạch kinh doanh 2009, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2009, tờ trình kế hoạch và các vấn đề liên quan phát triển các dự án và việc huy động vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh và chọn công ty kiểm toán năm 2009.

Trong năm 2008, Vinasun Corp. đạt tổng doanh thu 828,16 tỉ đồng, tăng gần 70% năm 2007, vượt 21,7% kế hoạch; doanh thu bình quân của taxi 1.252.000 đồng/ngày/xe, tăng 18,9% năm 2007; tổng số lượt khách taxi là 48 triệu. Đến cuối năm 2008, Vinasun đã có gần 2.200 taxi. Kế hoạch doanh thu năm 2009 của Vinasun: 990,79 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 67,46 tỉ đồng, chia cổ tức tối thiểu 20%.


Tin mới buy clomid hơn:
Tin buy levitra online cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 5 2011 08:22
 
Copyright © 2016. buy propecia Vinasun Corp.