Vinasun Corp.: Giải Danh dự hạng Bạch Kim Thương hiệu uy tín - Trusted Brand 2013
Trang chủThông tin Vinasun Corp. /  Vinasun Corp.: Giải Danh dự hạng Bạch Kim Thương hiệu uy tín - Trusted Brand 2013

vinasun-app

Vinasun Corp.: Giải Danh dự hạng Bạch Kim Thương hiệu uy tín - Trusted Brand 2013 PDF. In Email

TRUST-BANK-2013-VNSTrusted Brand 2013

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.) vinh dự là doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực taxi cả nước được giải Danh dự hạng Bạch kim vì đã liên tục 6 năm liền đạt Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp "Thương hiệu uy tín - Trusted Brand". Trước đó, năm 2012, Vinasun Corp. đã nhận giải Danh dự hạng Vàng.

Giải thưởng được Viện Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước khảo sát thực hiện từ năm 2005 nhằm giúp các doanh nghiệp tự hoàn thiện năng lực quản lý chất lượng, thiết lập mối quan hệ tốt nhất với đối tác và người tiêu dùng. Đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh dựa trên sự khảo sát, đánh giá độc lập của một priligy online bên thứ ba như một điểu kiện để hợp tác liên kết và liên minh thương mại.

Năm 2013, đã có 170 doanh nghiệp xuất sắc trong số hơn 11.000 doanh nghiệp được khảo sát đạt chỉ số tín nhiệm “Trusted Brand 2013” dựa trên 4 tiêu chí: kinh tế, môi trường, xã hội và văn hóa. Trong thời gian tới, mạng doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp các công cụ cải tiến hiệu quả nhằm xây dựng và duy trì các hệ thống chất lượng theo chuẩn mực quốc tế, tăng cao năng lực cạnh tranh, buy generic propecia online hướng đến phát triển bền vững theo Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả giai đoạn 2013 - 2020.

V.L


Tin mới buy clomid online hơn:
Tin buy levitra online cũ hơn:

 
Copyright © 2016. buy clomid online Vinasun Corp.